StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

PROCEDURE BLESSURES SPELERS KFC EPPEGEM

Een voetbalongeval is nooit leuk. Voor de meeste voetbalongelukken en blessures is geen tussenkomst van de dokter vereist. Ze herstellen door rust en de thuisapotheek. Wij adviseren om bij twijfel over de ernst van een blessure steeds een kinesist(e) of dokter te raadplegen.

De club KFC Eppegem stelt zowel voor de jeugd als de volwassenen een kinesist(e) ter beschikking. Voor info hierover en timing over aanwezigheid op de club, raadpleeg de bijlage bij dit document. Indien gewenst kan u bijkomende info bekomen op de club.

De keuze van  kinesist, dokter of specialist is vrij. De club werkt samen met Dr. Van Crombrugge van het Medical Sportlab Mechelen. Een afspraak kan gemaakt worden via de kinesisten of rechtstreeks (zie bijlage).

Alle spelers van KFC Eppegem zijn verzekerd. Een juiste administratieve afhandeling bespaart je een financiële nasleep. We helpen je graag met de papierwinkel die helaas bij een ongeluk komt kijken.

STAP 1 – wat is verzekerd?

De dienst Ongevallen van de Voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van het ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband. Zaken die reeds voordien bestonden zijn niet verzekerd (bv. tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur …). Ook niet alle kosten worden terugbetaald zoals farmaceutische producten, speciale taping …

De dienst Ongevallen is een beperkte verzekering. Indien men als speler nog beter wenst verzekerd te zijn dan dient deze privé een verzekering of hospitalisatieverzekering af te sluiten.

STAP 2 – invullen formulier “Aangifte van ongeval”

Bij blessures waarbij de dienst Ongevallen tussen komt in de kosten dient bij het bezoek aan de dokter of ziekenhuis het formulier “Aangifte van ongeval” van de KBVB ingevuld te worden. Dit formulier kan bekomen worden op de volgende manieren:

 • Website KFC Eppegem
 • Bij de afgevaardigde
 • Op het secretariaat

De dokter vult het formulier aan, de ouders vullen nadien verder aan. De ouders dienen een vignet van het ziekenfonds aan te brengen op het formulier. Vervolgens dient dit binnen de 7 dagen binnengebracht te worden op de club. Dit laatste kan via de afgevaardigde of op het secretariaat.

Opmerkingen:

 • Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan. Controleer dit bij uw dokter.
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).

STAP 3 – invullen formulier “Herstelattest - genezingsattest”

Als de verzekering van de voetbalbond tussenbeide komt ontvang je via de club het formulier “HERSTELATTEST”. Dit formulier dient, wanneer de blessure helemaal genezen is, ingevuld te worden door de dokter. Het origineel wordt binnengebracht bij de afgevaardigde of het secretariaat nadat je ook alle kosten ontvangen hebt.

Voor de kosten breng je al je doktersbriefjes en onkosten naar de mutualiteit. Vraag een afrekening van de terugbetaling door de mutualiteit en bezorg deze samen met eventuele andere kosten aan de club.  Bezorg ook uw rekeningnummer voor terugbetaling.

Eenmaal het dossier is afgesloten in Brussel, ontvangt KFC Eppegem het bedrag van aanvaarde tussenkomst. Hou er rekening mee dat dit maximaal 2 maanden kan duren. Wij storten dit op uw rekening.

Opmerkingen:

 • Indien de dokter beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, breng het afschrift van de dokter dan ook direct binnen op de club. 

Praktische afspraken

Na goedkeuring door de dokter en binnenbrengen van het formulier mag niet direct deelgenomen worden aan de groepstrainingen. Dit geldt eveneens voor spelers die meer dan 2 weken geblesseerd geweest zijn zonder aangifte. Deze spelers die terugkeren uit blessure dienen zich op de club aan te melden bij de kinesiste. De kinesiste zal de revalidatie van de speler bepalen. Indien nodig zal er een beroep gedaan worden op de revalidatietrainer. De kinesiste bepaalt na de revalidatie wanneer de speler terug mag aansluiten bij de groepstrainingen.

Een samenvatting van de blessure wordt opgeslagen in het dossier van de speler in Socceronline. Dit past binnen de communicatie en opvolging van de speler binnen de club. Er wordt daarbij rekening gehouden met de privacy van de speler en zijn/haar medische gegevens. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot bevoegde personen aangesteld door de club.

Contactgegevens jeugd

Aanwezigheden op de club:

 • Kinesiste: maandag en woensdag telkens van 19u tot 20u. Steeds bevestiging van de aanwezigheid via Socceronline
 • Revalidatietrainer: dinsdag - woensdag en vrijdag 

Contactgegevens Medische Cel:

 • Dokter Glenn Van Crombrugge: glenn.vancrombrugge@medicalsportlab.be
 • Kinesiste Céline Pynnaert: 0474/73.77.02  - cpynnaert@gmail.com
 • Revalidatietrainer Rene Haeyeart: 0478/48.75.47 - rene.heayaert1@telenet.be
 • Osteopaat DO Bart De Roeck: 0474/55.35.03

Gebruik indien mogelijk e-mail voor communicatie. Enkel in dringende gevallen telefonisch.

In samenwerking met:
Medical Sportlab Mechelen
Dokter Glenn Van Crombrugge
Schuttersvest 57
2800 Mechelen
Sportgeneeskunde  –  Spier en Gewrichtsaandoeningen

Contactgegevens volwassenen

Aanwezigheden op de club:

 • Kinesiste: dinsdag van 19u tot 20u.
 • Revalidatietrainer: dinsdag en donderdag telkens van 19u tot 22u00 

Contactgegevens Medische Cel:

 • Dokter Glenn Van Crombrugge: glenn.vancrombrugge@medicalsportlab.be
 • Kinesiste volw. Sophie Milde: 0496/48.12.90 - mildesophie.kine@gmail.com
 • Revalidatietrainer: osteopaat DO Bart De Roeck:       0474/55.35.03

Gebruik indien mogelijk e-mail voor communicatie. Enkel in dringende gevallen telefonisch.

In samenwerking met:
Medical Sportlab Mechelen
Dokter Glenn Van Crombrugge
Schuttersvest 57
2800 Mechelen
Sportgeneeskunde  –  Spier en Gewrichtsaandoeningen