StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

Jeugd - Voetbal en school

Voetbal en school

Aangezien kinderen vele uren zittend doorbrengen op school, is het belangrijk om daarbuiten voldoende kansen voor beweging aan te bieden. Sport en beweging stimuleert niet enkel de fitheid en motorische vaardigheden van uw kind, maar heeft ook verschillende positieve effecten die invloed kunnen hebben op de schoolprestaties.

 • Het stimuleert de hersenactiviteit en verbetert executieve functies
 • Het zorgt voor stressreductie
 • Het heeft een positief effect op aandacht en concentratie
 • Het heeft een effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling

Ondersteuning

School en voetbal zijn belangrijke pijlers in het leven van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zijn talenten zowel hier op de club, als op school ten volle kan ontwikkelen! We zorgen daarom voor ondersteuning via algemene tips en begeleiding op maat om de combinatie school en voetbal zo goed mogelijk te laten verlopen.

Pedagoog Debra Deswarte, verbonden aan de club, is er voor:

 • studietips
 • hulp bij opstellen van een planning
 • hulp bij studiemethode
 • bevorderen van de leer- en studiehouding en bredere attitudevorming
 • informatie rond specifieke thema’s
 • begeleiding op maat voor specifieke vragen, moeilijkheden e.d.

Je kan bij Debra terecht na afspraak. Een afspraak vastleggen kan via mail:
pedagoog.debradeswarte@gmail.com

Tips

Om de combinatie school-voetbal optimaal te laten werken, helpt het om een goede planning op te maken! (Doe dit eventueel samen met je kind.)

Waarom is een goede planning zo belangrijk?

 • Het draagt bij tot regelmaat (regelmaat op vlak van slapen, eten, enzovoort is hiernaast van uiterst belang!)
 • Het zorgt voor minder druk
 • Het zorgt voor overzicht
 • Je kan rekening houden met alle activiteiten, ook sport en ontspanning!

Aandachtspunten:

 • Maak een weekplanning/studieplanning met tijdsplanning.
 • Deel huiswerk/studietijd effectief in: na 45 à 60 min werken/leren, 15 min pauze.
 • Plan voldoende op voorhand. Vermijd uitstelgedrag.
 • Leer niet in lange periodes, maar studeer meerdere keren in kortere periodes. Dit is effectiever!
 • Plan geen huiswerk/studietijd tot bedtijd. Ontspan even voor het slapen gaan.
 • Zorg voor voldoende afwisseling tussen leren, hobby’s en vrije tijd.
 • Houd je aan de planning!
 • Plan ook eens helemaal niets!

Vragen

Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij Debra!