StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

Jeugd - Reglement spelers en hun ouders

Je hebt ervoor gekozen om je zoon of dochter bij KFC Eppegem te laten sporten. Daar zijn we blij om. Dit betekent dat je vertrouwen hebt in onze jeugdopleiding. Het garanderen van kwaliteit en goede planning houdt in dat we afspraken maken. Dat doen we met dit reglement. We zetten alle afspraken op een rij. 

Algemene afspraken


Afspraken met de spelers

               Bij 2’ beginnen op de bank. 
               Bij 5’ halve wedstrijd maar laten spelen.
               Bij 10’ zelfs niet starten en de wedstrijd blijven kijken.


Afspraken met de ouders en de supporters


Afspraken over de infrastructuur

KFC Eppegem is trots op de infrastructuur. Deze is er gekomen na jaren van investeren en hard werk. We vragen van iedereen ten alle tijde respect.


Sancties

De club wil graag op een positieve manier sportaanbod bieden aan alle leden. 

We hebben de afgelopen jaren jammer genoeg moeten vaststellen dat door wangedrag, onsportief gedrag, vandalisme…de club meermaals in een negatief daglicht geplaatst is. 

De club krijgt meer en meer kosten van vandalisme en boetes (voetbalbond). Bijgevolg zullen er bij het niet naleven van dit reglement sancties genomen worden. De sancties worden genomen in samenspraak tussen de trainer, de jeugdcoördinatoren en het bestuur (jeugd- en hoofdbestuur). 

De accommodatie van de club is voorzien van camera’s die de dagelijkse activiteiten opnemen en bewaren. De privacy van eenieder wordt hierbij gerespecteerd. Bij overtredingen van dit reglement zullen de beelden gebruikt worden.