StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

Jeugd - Ombudsman & API (Aanspreekpunt Persoon Integriteit)

Door het jeugdbestuur werd Francis De Groen aangesteld als Ombudsman & API  van KFC Eppegem.

Om hem te contacteren volgt u volgende procedure:

1) U stuurt een mail naar : francisdegroen@belgacom.net met als onderwerp : 'API / ombudsman KFCE' en een korte omschrijving van uw vraag, vaststelling, idee of klacht.

2) U ontvangt een bevestiging voor ontvangst van uw mail en een afspraak voor een gesprek met de API / ombudsman wordt vastgelegd.

3) Er volgt een gesprek met de API / ombudsman, in alle discretie, en in samenspraak wordt bepaald welke personen worden ingelicht en de gevolgde procedure.  De API / ombudsman heeft een discretieplicht en er kan enkel een dossier worden opgestart in akkoord met de melder van vraag, idee of incident.

4) De melder van vraag , idee of incident wordt door de API / ombudsman verder op de hoogte gehouden van het van het dossier en het resultaat.

KFC Eppegem zet in op een ethischer sportbeleid door aanstelling van een API (Aanspreek Persoon Integriteit)

Reeds in 2011 ondertekende KFC Eppegem de Panathlon verklaring.

Deze verklaring is het beginpunt om gedragsregels binnen een organisatie vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport en de rechten van het kind in de sport.

De basisregels van deze uitgangshouding werden reeds vastgelegd in de missie van de jeugdopleiding die KFC Eppegem heeft aangenomen (zie website)

Als club willen we ons nog meer inzetten om van sport in het algemeen, en de jeugdsport in het bijzonder, een positieve ervaring te maken waarbij iedereen zich optimaal kan ontplooien. 

Sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en de daarmee verbonden noodzakelijke maatregelen die eenieder in acht dient te nemen met het oog op fair play, de persoonlijke en sociale integriteit vormen het draagvlak op weg naar een ethischer klimaat binnen de sportclub

Om dit project verder uit te bouwen en te concretiseren werd er vanuit het jeugdbestuur overgaan tot de aanstelling van een Aanspreek Persoon Integriteit (API). 

De API is een laagdrempelig aanspreekpunt, binnen de club, waarbij sporters, ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vaststelling of klacht omtrent het integriteitsbeleid binnen KFC Eppegem. Daarnaast heeft de API een adviserende taak bij het clubbestuur om de werking van de organisatie in lijn te houden met de geldende ethische waarden in de club, en meer algemeen in de maatschappij, en is hij de voorzitter van het ethisch comité binnen de club.

Om deze taken tot een goed einde te brengen volgde de API de opleiding georganiseerd door het ICES (Internationaal Centrum Ethiek in de Sport) en werkt hij samen met de federatie - API van Voetbal Vlaanderen.

Als laagdrempelig aanspreekpunt binnen de club zal de club – API eveneens de taak van ombudsman op zich nemen om ook alle andere vragen en ideeën i.v.m met KFC Eppegem te verzamelen en te formuleren naar het clubbestuur toe zodat we samen bijdragen aan een positieve organisatiestructuur waarin iedereen zich optimaal kan ontplooien.