StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

Jeugd- Ombudsdienst

OMBUDSDIENST JEUGDWERKING KFC Eppegem

 

Contact: Laurent Marcelis

E-mail: Laurent_marcelis@hotmail.com

 

PROCEDURE VOOR PROBLEMEN

 

De ombudsdienst is binnen onze club het aanspreekpunt voor problemen van onze jeugdspelers (die voetbal gerelateerd zijn). Het betreft enkel problemen die binnen de ploeg met trainer en afgevaardigde niet opgelost kunnen worden.

 

Het spreekt voor zich dat alle problemen die geuit worden gegarandeerd in alle discretie worden behandeld. Naast problemen die rechtstreeks met voetbal te maken hebben kan u ook terecht voor persoonlijke problemen van financiële of familiale aard, problemen op studievlak of de combinatie voetbal/ studies, racisme, pestgedrag of intimidatie…

 

Voor de ombudsdienst is er 1 persoon het aanspreekpunt. Deze heeft toegang tot alle partijen binnen de club. Op die manier kan hij de juiste mensen betrekken. In de eerste plaats zal dit het jeugdbestuur en de sportieve cel zijn. Voor problemen die te maken hebben met het jeugdbestuur of de sportieve cel zal de verantwoordelijke voorafgaandelijk overleg plegen en toestemming vragen om andere mensen erbij te betrekken.

 

Voor elk probleem is er een gepaste oplossing. Wacht dus niet met melden van uw probleem! We geloven niet dat problemen met mail, laat staan op sociale media, opgelost kunnen worden. Na melding van een probleem zal na eerste analyse en verwerven van de info een afspraak vastgelegd worden. Hierbij zullen personen betrokken worden i.f.v. het probleem, in de eerste plaats het jeugdbestuur en de sportieve cel.

 

KFC Eppegem houdt zich te allen tijde aan de kernwaarden die centraal staan in het beleid van zijn jeugdwerking en garandeert dan ook dat problemen die onze jeugdspelers kunnen ervaren met de nodige aandacht op een serieuze manier zullen behandeld en opgelost worden.


PRAKTISCH

 

1.       U meldt het probleem per mail aan laurent_marcelis@hotmail.com

Titel mail: Ombudsdienst

Inhoud mail: speler, ploeg, omschrijving van het probleem met de nodige toelichting, contactgegevens

2.       U ontvangt een bevestiging voor ontvangst van de mail

3.       Er gebeurt een evaluatie van het probleem en verzamelen van info. Uitzonderlijk kan het zijn dat een probleem per mail opgelost kan worden. We gaan ervan uit dat als een probleem geëscaleerd wordt dat dit normaliter niet het geval zal zijn.

4.       Er wordt bepaald wie bij de bespreking en bepaling oplossing betrokken moet worden.

5.       U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Deze zullen standaard plaatsvinden om maandag na 19u30 op het secretariaat.

 

Met de ouders maken we graag volgende aanvullende afspraken:

 

1.       De mensen van het jeugdbestuur en de sportieve cal kunnen niet op alle mogelijke en onmogelijke momenten voor problemen aangesproken worden. Bovenstaande dient gevolgd te worden, andere problemen worden niet behandeld.

2.       We zijn vragende partij om alle relevante problemen te kennen en te behandelen. We rekenen op iedereen om te bepalen wanneer een probleem relevant is.

3.       Enkel problemen die niet opgelost kunnen worden met de afgevaardigde en/of trainer worden bij de ombudsdienst neergelegd.