StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

Lidgelden seizoen 2021-2022

Om te weten te komen in welke ploeg uw zoon/dochter ingedeeld zal worden, ontvangt u tegen het einde van de maand mei een bericht van de sportieve cel.

Korting enkel voor leden die tijdens het seizoen 2020-2021 reeds aangesloten waren: dit is een COVID-korting omdat voor deze leeftijden de trainingen regelmatig moesten stopgezet worden.

Enkele voorbeelden in verband met de korting(en):

  • U heeft een zoon die bij de U15IP speelt. Tijdens seizoen 2021-22 zal hij dus bij de U16IP spelen. Het basislidgeld bedraagt € 400, maar aangezien uw zoon reeds bij KFC Eppegem aangesloten was tijdens seizoen 2020-2021, zal u voor het nieuwe seizoen € 330 betalen.
  • U bent nieuw en wil graag uw zoon bij de U6 en uw dochter bij de U16 meisjes aansluiten: de basislidgelden bedragen € 270 voor uw zoon en € 350 voor uw dochter. De gezinskorting voor uw tweede kind bedraagt € 50. U betaalt voor beide kinderen voor de aansluiting tijdens seizoen 2021-22 in totaal: € 570.

Betaling

Het lidgeld mag gestort worden op rekeningnummer BE26 1325 3911 5129 van KFC EPPEGEM met vermelding van de voornaam en naam van de speler en de ploeg waarin hij/zij volgend jaar uitkomt. vb. "U x - Naam Voornaam - lidgeld seizoen 2021-22"

  • Vóór 15 juni: € 200 of volledig bedrag
  • Vóór 1 augustus: resterend bedrag

OPGELET: bij niet-tijdige betaling van de € 200 tegen 15 juni, zal het kledijpakket van uw zoon/dochter NIET besteld worden, en zal dus niet bij de levering van de kledij van eind augustus zitten. Bovendien zal bij niet-tijdige betaling van het tweede deel tegen 1 augustus, uw zoon/dochter niet mogen meetrainen en geen wedstrijden mogen spelen totdat de som volledig vereffend is.