StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

MEDISCH BEGELEIDINGSPLAN 

Wanneer een speler zich kwetst tijdens de training of de wedstrijd, zal men overgaan tot het volgende actieplan:

De eerst geconfronteerd personen, zijnde de trainer en of ploegafgevaardigde zal een evaluatie  maken van de opgelopen kwetsuur / wonde.

 

a)       Indien de wonde van die aard is, dat ze behandeld kan worden met de mini-EHBO kit dan kan de persoon in kwestie overgaan tot de verzorging, hetzij ijsapplicatie hetzij een wondverzorging.

b)       Bij ernstige wonden zullen ze in oplopende volgorde, volgende personen inschakelen: de verzorger of verpleegkundige – de kinesist – de dokter.

c)       Bij zeer ernstige trauma’s zal worden overgegaan tot het oproepen van de hulpdiensten (112) voor verder onderzoek en behandeling in een gespecialiseerd milieu.

d)       Bij hartstilstand kan men gebruik maken van het AED toestel in de club aanwezig.        

 

Bij afwezigheid van de hoger vermelde hulpverleners tijdens een ongeval, kan de trainer of ploegafgevaardigde terugvallen op de telefoonlijst van de hulpverleners.

 

 

                                                  MEDISCHE BEGELEIDING

1) Bij een sportongeval tijdens een training of een wedstrijd van Kfc Eppegem moet de speler een         ongevalsformulier invullen bij de huisdokter of behandelende arts in het ziekenhuis.

 

2) Dit formulier kan je verkrijgen bij de ploegafgevaardigde of in het sportcomplex of via de web site.

 

3) Dit formulier dient binnen de 21 werkdagen na het sportongeval naar de bond in casu, het federaal                  solidariteitsfonds, te worden gestuurd via de G.C. en dit volledig ingevuld en vergezeld van een               mutualiteitsvignet.

 

4) Bij ongeschiktheid wordt een medisch attest binnengebracht op de club bij  de TVJO en wordt de                       trainer op de hoogte gesteld.

 

5) De kinesist volgt en behandeld de gekwetste speler en in overleg met de sportdokter bepaald men de hervatting van de trainingen.

 

6) Samen met de jeugdtrainer wordt de planning en periodisering van de trainingen opgesteld.

 

7) De arts bepaald de volledige genezing en dient de nodige formulieren daarvoor in te vullen.

 

8) De club werkt samen met volgende artsen en kinesisten :                                                                                                                        

Sportartsen :

 

Dr. Nathalie Adam                                                                        Dr. Vanhoudt Robin

Leopoldstraat 37                                                                           Kauwendaal 9

2800 Mechelen                                                                              2800 Mechelen

Tel: 015/31.68.69                                                                           Tel: 015/20.87.88

 

Dr. Brouwers Bob

Hendrik I lei 94

Tel: 02/251.16.43

 

 

Kinesisten:

 

Kathy De Kok                                                                                  Patrick François / Bart de Roeck

Ambroosweg 5                                                                               Asterstraat 19

1981 Hofstade                                                                                1800 Vilvoorde

Tel: 015/61.08.89                                                                           Tel: 02/253.81.01

 

Je kan de noodzakelijke aangifteformulieren vinden via deze link: formulier 1 & 2


WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

Vraag een formulier “Medisch getuigschrift / Aangifte van ongeval” aan een verantwoordelijke van de club (afgevaardigde, trainer, bestuurslid,…..).

Laat het luik “Medisch getuigschrift” invullen door de behandelende arts. Belangrijk: voor terugbetaling speciale zorgen (knie – fysio) is steeds voorafgaandelijk toestemming van de KBVB/FSF vereist. De vraag “hoeveel zittingen zijn noodzakelijk “ is desgevallend door de arts te beantwoorden.

Vul zelf het luik “Aangifte van ongeval” zo volledig mogelijk in. Aandacht voor de persoonlijke gegevens (ziekenfonds en aansluitingsnummer bij het ziekenfonds, statuut, beroep, werkgever,….) die door de club niet gekend zijn en ook de omstandigheden van het ongeval.

Bezorg het ingevulde formulier uiterlijk binnen de 7 werkdagen na datum van het ongeval aan de gerechtigde correspondent (Benny Van Eycken, Jagers Te Voetlaan68 – 1980 Eppegem of in de brievenbus “Secretariaat” achter de toog in de kantine).

Na aanvaarding door de KBVB/FSF wordt u een ontvangstbewijs van de aangifte toegestuurd.

De onkosten van de medische zorgen dienen in eerste instantie bij het ziekenfonds ingediend voor terugbetaling van de wettelijke voorzieningen.

Na definitieve genezing dient de arts een geneeskundig getuigschrift van herstelen werkhervatting af te leveren (zie onderstaande strook bij het ontvangstbewijs).

Voor een tegemoetkoming van de KBVB/FSF zijn volgende documenten aan Benny Van Eycken over te maken.

oHet volledige detail van tegemoetkoming van de ziekenfonds (geen fotokopie van getuigschriften voor verstrekte hulp).

oDe originele hospitalisatiefacturen.

oDe originele facturen / onkostennota’s voor farmaceutische specialiteiten en andere.

oHet getuigschrift van herstel / werkhervatting.

oWijze van terugbetaling (contant of op rekening).

Na afrekening door de KBVB/FSF zal de penningmeester u een detail van de tegemoetkoming bezorgen en overgaan tot de vereffening van de saldo.

Voor bijkomende vragen kan u terecht bij Benny Van Eycken.