StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

Missie & Visie

Wat is een missie?

In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor?

Wat is een visie?

In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie wordt geschreven voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

Vanuit de missie en de visie zal de club jaarlijks strategische keuzes maken en operationele doelstellingen bepalen voor de realisatie van de missie en de visie.

De visie en missie van KFC Eppegem wordt uitgebreid beschreven in het document dat terug te vinden is via volgende link: /files/kfc-eppegem-missie-en-visie-van-de-club.pdf