StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

Taakomschrijving - Jeugdafgevaardigden

1) Thuiswedstrijden:
 
A) Voor de wedstrijd:
 
- opvang van de scheidsrechter, drankje aanbieden, begeleiden, informeren naar bijkomende wensen
 
- oplossing geven aan eventuele tekortkomingen
 
- betaling van de onkostenvergoeding (kan ook na de wedstrijd)
 
- tijdstip vragen voor controle schoeisel, identiteitskaarten
 
- aanbieden scheidsrechtersblad en identiteitspapieren van de 2 teams
 
- namen van de spelers noemen en hun nummering meedelen
 
- vergezellen naar het terrein (veiligheid waarborgen)
 
- opvang van de bezoekende ploeg: kleedkamer aanwijzen, uitnodigen tot het invullen van het scheidsrechtersblad, koffie aanbieden, drank aanbieden (flessen water)
 
- opvang van de eigen spelersgroep: verzamelen identiteitspapieren, invullen scheidsrechtersblad, wedstrijdkledij uitdelen
 
- kleedkamer sluiten, inclusief scheidsrechterskleedkamer
 
 
B) Tijdens de wedstrijd:
 
- toezicht binnen de neutrale zone
 
- verzorging van de gekwetste speler
 
- noteren van scoreverloop, vervangingen, sancties
 
- andere wedstrijdballen ter beschikking houden
 
 
C)  Na de wedstrijd:
 
- wedstrijdkledij verzamelen en natellen
 
- eventueel extra drank voor de eigen spelers aanhalen
 
- kledijtas wegbrengen naar opbergruimte of naar de wekelijkse verantwoordelijke
 
- scheidsrechtersblad goed nakijken, ondertekenen, duplicaat bezorgen aan tegenstrever
 
- identiteitskaarten teruggeven, gekwetsten doorsturen naar de medische diensten, eventueel een ongevallenformulier bezorgen en uitleg geven, tevens de jeugdcoördinatoren informeren
 
 
 
 
2) Uitwedstrijden:
 
- verzamelen op het sportcomplex De Waterleest
 
- 15 minuten voor het afgesproken vertrekuur proberen aanwezig te zijn
 
- verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers naar de wedstrijd
 
- voor, tijdens en na de wedstrijd zijn meestal dezelfde taken weggelegd
 
- kleedkamer als laatste inspecteren
 
- drankbonnen kopen voor de eigen spelers, bewijsstuk vragen in de plaatselijke kantine en afrekenen in de club bij de eerstvolgende thuiswedstrijd
 
 
 
 
3) Taken los van de wedstrijden :
 
- verslag uitbrengen bij de verantwoordelijke indien zich opmerkelijke feiten hebben voorgedaan
 
- aanwezig zijn op de vergadering van de jeugdafgevaardigden
 
- tijdens de training contact houden met trainer en spelers
 
- toezicht houden op het dragen van de clubtraining voor en na de wedstrijd
 
- toezicht houden bij het douchen, opruimen en netjes houden van de kleedkamer samen met de trainer
 
- ouders informeren over bepaalde aanpassingen
 
- bijhouden van en organiseren van alle bijkomende activiteiten – verkoop kaarten, enz…..
 
 
 
 
4) Aandachtspunten:
 
- indien geen scheidsrechter komt opdagen moet eerst de vraag gesteld worden aan de bezoekende ploeg of zij een vervanger kunnen leveren, indien niet, dient de thuisploeg voor een aanduiding te zorgen
 
- de sportieve begeleiding en wedstrijdcoaching horen niet tot de taken
 
- de afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger, hij verzorgt het imago van de club
 
- kritiek hou je intern en formuleer je bij de juiste personen
 
- indien je afwezig bent, dit tijdig melden zodat een vervanger kan gevonden worden

- Kontrole op kleedkamers, netjes en proper achterlaten voor eigen ploeg en/of tegenstrever