StarNet cashless
Privacyverklaring KFC Eppegem

Privacyverklaring KFC Eppegem

Gepost op 2018-11-01

KFC Eppegem respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe KFC Eppegem persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar KFC Eppegem verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar KFC Eppegem enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.


Wie we zijn? 

Deze privacyverklaring gaat uit van KFC Eppegem, stamnummer 4759 en ondernemingsnummer BE0453.659.793, gevestigd te Eikbosweg 24 1980 Eppegem. Je kan ons bereiken via e-mail - info@kfceppegem.be. 

Laurent Marcelis is de contactpersoon van KFC Eppegem voor vragen omtrent jouw privacy. Hij/zij is te bereiken via e-mail laurent_marcelis@hotmail.com.


Persoonsgegevens die wij verwerken

KFC Eppegem verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

(*) Bij minderjarige kinden worden deze gegevens ook opgeslagen van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KFC Eppegem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KFC Eppegem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Geautomatiseerde besluitvorming

KFC Eppegem maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KFC Eppegem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

KFC Eppegem verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig of maximaal 5 jaar na laatste gebruik of beëindiging van de samenwerking, tenzij de wet een langere bewaartermijn oplegt.


Delen van persoonsgegevens met derden

KFC Eppegem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KFC Eppegem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KFC Eppegem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar laurent_marcelis@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. KFC Eppegem wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.   


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KFC Eppegem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mail – laurent_marcelis@hotmail.com.

Bij KFC EPPEGEM willen we open zijn over wat we doen met de persoonlijke gegevens die we verzamelen van onze abonnees, supporters, fans, bezoekers en partners. Daarom leggen we je op deze pagina haarfijn uit wat we verzamelen, hoe we dat doen en wat we er mee willen bereiken.


In de database van de website www.kfceppegem.be bewaren we geen persoonlijke gegevens.

Op onze website kan je soms door het invullen van een formulier persoonlijke gegevens achterlaten, deze gegevens worden niet opgeslagen in een database gelinkt aan de website.


GOED OM TE WETEN

  1. KFC EPPEGEM belooft plechtig uw persoonlijke gegevens nooit aan een derde partij te verkopen
  2. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om u een nog betere KFC EPPEGEM-ervaring te bezorgen
  3. KFC EPPEGEM kiest zijn partners zorgvuldig uit. Onze partners ontvangen nooit uw persoonlijke gegevens.
  4. Mocht er toch verlies van persoonlijke data optreden bij KFC EPPEGEM contacteren we de betrokken personen en bevoegde instanties onmiddellijk en persoonlijk.


RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Uiteraard blijft u baas over uw eigen gegevens. Wenst u dus graag “vergeten” te worden uit onze eigen databases, dan kan u dit aanvragen door een e-mail te versturen naar info@kfceppegem.be


NOG VRAGEN?

We proberen je zoveel mogelijk informatie te geven met wat KFC EPPEGEM doet met de verzamelde persoonlijke gegevens. Zit je toch nog met een vraag? Stuur ze dan naar : info@kfceppegem.be