Eppie!

Jeugd : gezocht
1ste elftal : kalender
Kranten : 17-07
B-Elftal : Bekerwedstrijden
1 Ste ploeg : Tegenstanders op kaart
B-Elftal - kalender

Intern reglement

Stiptheid

Voor de training ben je uiterlijk 15 minuten voor de aanvang in de kleedkamer aanwezig.

Stipt op het aanvangsuur van de training begeven wij ons samen met de trainer naar het oefenveld.

Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 1 uur(U21-U13) of 45 minuten(U11-U6) voor aanvang in de kleedkamer aanwezig.

Bij uitwedstrijden komt men op het afgesproken tijdstip samen: parking kantine Waterleest.

Aanwezigheid op de training is verplicht.

Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is aanwezig te zijn voor de training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig en persoonlijk de trainer. Verjaardagsfeestjes e.d. zijn geen geldig excuus.

Bij sportletsels moet een medisch attest voorgelegd te worden. 

Vergeet niet voor elke wedstrijd je identiteitskaart mee te brengen vanaf(U12).

Uiterlijk 30 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers netjes verlaten. De trainer houdt daarop toezicht.

Houding

Wees altijd en overal beleefd.

Behandel medespelers, tegenstrevers, trainers en afgevaardigden steeds met het nodige respect.

Bij aankomst en vertrek geef je je trainers en afgevaardigden steeds een hand.

Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenstrever na de wedstrijd(ook na een verlieswedstrijd)

In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Negatieve uitlatingen zullen niet getolereerd worden. Conflicten kunnen echter wel te allen tijde met de betrokkenen worden uitgepraat.

Hygiene

Na iedere training of wedstrijd is men verplicht te douchen. Het gebruik van badslippers wordt hierbij aanbevolen.

Er worden geen sieraden (horloge,ketting,armband,oorbellen,piercing,…) gedragen tijdens de training of wedstrijd.

Verzorging en voeding

Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden.

Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

Het wordt aangeraden om voor training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen. Het gebruik van koolzuurhoudende dranken wordt afgeraden.

Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen.

Informatie

Elke eerste training van de maand ontvangt elke speler een maandprogramma. Hierop staan alle voor die maand geprogrammeerde activiteiten. Slechts op zeer uitzonderlijke basis kunnen zich hierin wijzigingen voordoen.

Bij selectie voor de wedstrijd van het weekend ontvangen de spelers een schriftelijke uitnodiging op de laatste training voor de wedstrijd of per e mail.

Kledij & Materiaal

Iedereen die zijn lidgeld betaald heeft, ontvangt een trainingspak,…..

Die worden enkel gedragen voor en na de wedstrijden of bij andere clubactiviteiten.

Wedstrijdkledij wordt voor elke wedstrijd door de club verzorgd. Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangeschaft.

Tijdens de wedstrijd wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde koersbroeken.

Voetbalschoenen: U6 tot en met U11 zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Ook voor andere categorieën is het aan te raden om zoveel mogelijk met vaste studs (multi’s) te spelen.

Zorg dat je steeds aangepast schoeisel bij hebt naargelang de weersomstandigheden.

Ook regenvestjes en lange broek zijn verplicht tijdens de trainingen in de winterperiode.

De verloren voorwerpen bevinden zich boven aan het ballenrek.

 

Infrastructuur

De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt.

In Eppegem moeten de schoenen buiten gereinigd worden in een daartoe aangelegde wasbak. Dit gebeurt onder geen beding onder de douche.

Het reinigen van de kleedkamers gebeurt: vanaf de U13 door de spelers zelf in een beurtrol.

Enkel na de wedstrijd staan de afgevaardigden hiervoor in. De eindverantwoordelijkheid hiervan ligt bij de trainers.

Er worden door de spelers zelf geen ballen uit de rekken genomen of opgepompt. Dit gebeurt steeds door de trainer of afgevaardigden.

Het trainingsmateriaal zal volgens beurtrol steeds na de training weer verzameld worden.

Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet.

Er wordt niet aan de doelen of doelnetten gehangen en moeten steeds verankerd zijn.

Kortom, het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

Vervoer

De meeste verplaatsingen worden per auto gemaakt, uitzonderlijk met bussen.

Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto’s of bussen. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, verwittigt de trainer of afgevaardigde. Indien er met een bus gereisd wordt,rijdt iedereen mee zowel heen als terug.

Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

Studie & voetbal

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.

Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.

Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden.

Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan!

 

Ouders

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom langs de velden en in de kantine van KFC Eppegem. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Wel wordt verwacht dat onze supporters zich steeds als een waardige supporter trachten te gedragen en dit in al zijn facetten.

Wat wij verwachten van de ouders:

Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en de afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. U vervult een voorbeeldfunctie.

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door afgevaardigden of ouders.

Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties(premie voor doelpunten) is uit ten boze.

Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen te verbieden.

Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en uw positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk in het kader van het creëren van een goede sfeer in alle geledingen van de club.

Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de armen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten zoals tornooi, ……..

Tracht rekening te houden met de data van de geplande wedstrijden en tornooien zodat uw zoon steeds aanwezig kan zijn.

Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve, kan je steeds terecht bij de trainer en jeudcoordinator en dit in deze volgorde. Voor extrasportieve vragen kan je steeds de afgevaardigden contacteren.

Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen/aanwezig te zijn ten laatste 30 minuten na het einde van de training.

 

Administratie

De pasjes die toegestuurd worden door de KBVB worden overhandigd aan de afgevaardigde.

Adres  en andere administratieve wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgespeeld naar de jeugdsecretaris.

Schorsingen

Bij wangedrag binnen of buiten de club kan door de trainer, de coördinator, de afgevaardigde of het bestuur een disciplinaire straf worden opgelegd na raadpleging van alle betrokken personen.

Bij schorsing zal de speler de wedstrijden leiden van U6 tot en met U11, bij afwezigheid zal zijn schorsing doorlopen.

Sponsering

Alle sponsoring verloopt via de verantwoordelijke van de cel’sponsoring’

Evenementen

Alle evenementen worden georganiseerd via de verantwoordelijke van het feestbestuur.

Tornooien

Deelname aan tornooien in het buitenland dienen steeds in het begin van het seizoen aangevraagd te worden via de jeugdcoördinator en goedgekeurd door het jeugdbestuur.

Ethiek in de Jeugdsport

Al onze jeugdcoördinatoren en jeugdtrainers verklaren zich akkoord met de                            “Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport”.

Alcohol- en drugpreventie

Deze is van toepassing voor alle activiteiten binnen of buiten de club.

Zie Visie – dedectie – gevolgen .

Samenwerking met de gemeente Zemst.

Joris Van Vlasselaer 0474/85.92.17

drugpreventie@zemst.be